facebook  twitter

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Kockanje

"ADP-Zid" postala članica Internacionalnog Društva za Zdravlje i Ljudska prava (ISHHR)

"Asocijacija za demokratski prosperitet -Zid" postala je članica Internacionalnog Društva...

Budi drug - prijavi drugov dug!

Osobe koje imaju problem sa kockanjem obično imaju napravljene dugove,...

Održan sastanak sa predstavnikom NVO Preporod

Ispred Savjetovališta Entera- Podgorica pri ADP-Zid psihološkinje Vesna Kraljević i...

Grupe samopomoći za osobe sa problemom kockanja

Sa­vje­to­va­li­šte En­te­ra Pod­go­ri­ca or­ga­ni­zu­je gru­pe sa­mo­po­mo­ći za oso­be ko­je ima­ju...

Roditelji ekspanziju kockanja među mladima ne vide kao problem

  Savjetovalište Entera-Podgorica dugi niz godina bavi se prevencijom zavisnosti...

Savjetovalište Entera-Podgorica realizovalo radionicu u Srednjoj stručnoj školi "Spasoje Raspopović"

  Savjetovalište Entera-Podgorica realizovalo je radionicu na temu zavisnosti od...

Realizovana radionica o problemu kockanja sa mladim izviđačima

  Psihološkinje Savjetovališta Entera-Podgorica Maja Lješnjak i Vesna Kraljević, realizovale...