facebook  twitter

Blog

Odlučila sam da danas pišem o svom skorašnjem iskustvu mlade aktivistkinje.

Riječ koja se ustalila u našem svakodnevnom govoru, koju često pominjemo, ali svako drugačije razumije i tumači.
Evropska omladinska kartica (EYCA – European Youth Card), predstavlja ulaznicu mladih ljudi u svijet omladinskih dešavanja, informisanja, mobilnosti i kulture. Ona će omogućiti mladima mrežu usluga i popusta u oblasti zdravstva, saobraćaja, kulture, turizma, i popuste na mnogobrojnim prodajnim mjestima širom Crne Gore ali i Evrope.