facebook  twitter

Budi drug - prijavi drugov dug!

07 Jul 2017
55267 puta

Osobe koje imaju problem sa kockanjem obično imaju napravljene dugove, koji dodatno otežavaju situaciju i problem. Od njih saznajemo da su najčešće najbolji drugovi znali za problem i dugove, ali od straha da će izgubiti prijateljstvo i da će svemu s kockanjem jednog dana doći kraj - ne prijave problem porodici osobe koja ima dugove!

Međutim, nekima su drugovi bili hrabri i upravo oni bili ti koji su napravili prvi korak u rješavanju ozbiljnog problema zavisnosti od kockanja s kojim se suočava njihov prijatelj! U početku su bili ljuti na njih, ali danas su im beskrajno zahvalni jer se pitaju dokle bi problem i dug progresirao da njih nije bilo!

Usudi se - prijavi problem porodici druga!

Uradi kako je ispravno a ne kako je najlakše!