facebook  twitter

Reagovanje na navode iz teksta „Aparati za klađenje ostaju u kafićima, mišljenja NVO nemaju važnost za rješavanje ovog pitanja"

24 maj 2017
34231 puta

ADP-Zid i Građanska alijansa su pripremili reagovanje na navode iz teksta „Aparati za klađenje ostaju u kafićima, mišljenja NVO nemaju važnost za rješavanje ovog pitanja" objavljenog na linku: https://fosmedia.me/infos/drustvo/uprava-za-inspekcijske-poslove-aparati-za-kladenje-ostaju-u-kaficima-misljenja-nvo

Zahvaljujemo se Upravi za inspekcijske poslove koja nas je podsjetila da smo organizovani segment društva koji nastoji da nudi rješenja i ukaže na posljedice pojedinih odluka po različite grupe građana. Stoga nam je jasno da mišljenje „pojedinih“ građana „nemaju obavezujuću snagu“ kako je navedeno u saopštenju, ali da mišljenje građana nema citiram „ni važnost za rješavanje ovog pitanja”, je vrlo sporno. Ako se zakoni u državi donose kao trgovina interesnih strana (u ovom slučaju pojedinih priređivača sa jedne i države sa druge), a zanemaruje se interes građana onda imamo problem sa konceptom državnog uređenja.

Iz tekućeg procesa u Skupštini gdje su nadležni odbori već usvojili izmjene Zakona o igrama na sreću kojim se ukida Fond od igara na sreću, podsjećanja radi, inicirane bez usaglašavanja sa zainteresovanim stranama, pokazuje kako država može po vrlo ubrzanom postupku da izmijeni ovaj zakon. Ali to je slučaj kad treba da uskrati sredstva jednom nebitnom segmentu društva i prelije ih u budžet. Međutim, kada je u pitanju limitacija negativnih uticaja kockarske industrije po građane Crne Gore onda ni odluka Ustavnog suda nije dovoljna da se naprave promjene.

Zahtjevima nismo targetirali niti jednu instituciju, niti nas zanima predočena “konfuzija” u nadležnostima, već tražimo da se hitno usaglase kako bi se odluka Ustavnog suda ispoštovala i stvari vratile u prvobitno stanje. Međutim sada je izgleda vrijeme da apelujemo direktno na Vladu i pozovemo premijera Duška Markovića da počne da sprovodi odluku Ustavnog suda od 24. februara kojom se ukida dio člana Pravilnika o prostornim i tehničkim uslovima za priređivanje kladioničkih igara. Izbacivanjem “ugostiteljskih objekata” ostalo je da se klađenje na terminalima može priređivati samo u kladionicama, kazinima i automat klubovima. S toga je priređivanje kladioničkih igara u suprotnosti s odlukom Ustavnog suda i neustavno.

Naša inicijativa ne proističe samo iz potrebe poštovanja odluka Ustavnog suda već i iz vrlo jasnog nalaza na terenu o pandemiji među građanima po pitanju problema proisteklih od priređivanja kockarskih igara, naročito nakon uvođenja kocke van prostora koji su posebno namijenjeni za to. Ne trebamo to pojašnjavati javnosti, jer svaki građanin kad izađe da kupi kilo hljeba, ili ode na kafu vidi oko sebe problem. Ako naša država ima koncept kojim ustupa privatnoj kockarskoj industriji koncesije za priređivanje igara, on je legitiman iako bi se u ovakvoj situaciji moglo razmišljati i o njegovoj promjeni. Ali ako institucije ostaju pri ovom konceptu, onda bi trebalo da uključe u svoja zakonska rješenja i mehanizme koji će spriječiti negativne posljedice po mentalno zdravlje građana i koji će pratiti koncept društveno odgovornih priređivača kakvih ima u Crnoj Gori.

Ako gospodinu Vuksanoviću smeta što kao pojedinačne organizacije dajemo prijedloge, mi ćemo biti slobodni da na iste adrese podnesemo inicijativu kojom tražimo da se uklone terminali i da nam se omogući da učestvujemo u procesu izrade zakonske regulative.

Na kraju još jednom pozivamo predsjednika Vlade Duška Markovića, da ispred organa na čijem je čelu i koji je zadužen za sprovođenje odluka Ustavnog suda, da se uključi i zaustavi neustavno priređivanje kladioničkih igara u ugostiteljskim objektima.

Ispred ADP-Zid , Sanda Rakočević, direktorica

Ispred Građanske Alijanse, Boris Raonić, programski direktor